İmplant Diş Tedavisi

Zirkonyum Diş Tedavisi

Protez Diş Tedavisi

Porselen Diş Tedavisi

Çürümüş ya da aşınmalar sonucu fonksiyonel bütünlüğü bozulmuş dişlere uygulanan tedavi türüdür. Tahrip olan kısmın temizlenmesi ve dişten uzaklaştırılması sonucu yarım kalan dişi dolgulama işlemiyle gerçek diş görünümü kazandırılarak yapılan tedavi yöntemidir.
Dişlerde oluşan bu boşlukları tamamlamak için dolgu malzemesi kullanılır. Diş hekimliğinin ilk zamanlarından beri uygulanan bu tedavi yöntemi gelişen teknolojinin kullanılan materyaller üzerindeki etkisiyle uzun süreli ve estetik beklentilerin karşılandığı tedavi seçeneğini hastalara sunmaktadır.
Dolgu yapılmadan önce lokal anestezi ile çürük ya da kırılmış olan dişin bulunduğu bölge uyuşturulur.Daha sonra diş hekiminiz, diş aletleri ve frez yardımıyla çürüğünüzü temizler ve zarar gören kısım doldurulmaya hazır hale getirilir. Bu işlem lazerle de yapılabilir.
Bu işlemlerden sonra diş hekiminiz yüksek hızlı bir aeratör yardımıyla sert mine tabakasını aşar. Aeratör hassas bir şekilde çürüğü temizleyerek, dolgunun yerleştirileceği alanı belirler.Bütün çürük temizlendikten sonra boşluğu şekillendirerek doldurur.Dolgu yerleştirildikten sonra diş hekimi düzeltmeleri yapıp, dişi cilalar ve diş minesini parlatır. Böylece işleminiz tamanlanmış olur. Bundan sonra dişlerinizin bakımını düzenli bir şekilde yaptığınız taktirde spontane durumlar hariç bir sorunla karşılaşmazsınız.

İmplant Diş

İmplant çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek için yapılan yapay diş kökleridir. Bunlar eksik dişlerin yerine yapılan, uzun ömürlü ve hayat boyu meselesiz şekilde kullanılabilen daha çok titanyumdan yapılan vidalardır. Bunlar diş doktorları tarafından steril ortamlarda küçük bir cerrahi işlemle çene kemiğine yerleştirilirler. Bu işlem sonrasında takriben olarak iki-üç ay içinde implant diş çene kemiğine tamamıyle tutunur. Bu evrelerden sonra gerçek bir diş kökünün yerini alan implant, üzerine konacak protezi taşıyacak vaziyete gelir. Kimi vaziyetlerde hastalara genel anestezi uygulanabilir. İmplant uygulamasının yapılabilmesi için, ilk olarak implantı destekleyecek kemik yapısının olması ve diş etlerinin sıhhatli olması gerekir. Bunlar olmadığı vaziyette ilave kemik cerrahisi uygulamaları ile de implant yapılır ve muvaffakiyet oranı çok yüksektir.

İmplant Fiyatları

Güncel implant fiyatları için…

Zirkonyum diş, 1700’ lü senelerde keşfedilen zirkonyum metalinden üretilen, beyaz renge sahip, korozyona ve sıcaklığa karşı dayanıklı, ışık geçirgenliği sayesinde saydam bir görünüm veren ve metale alerjisi olan insanlara çok rahat bir şekilde uygulanabilmesiyle bilinen bir diş türüdür.

Diş kaplamalar genelde porselen kaplama şeklinde uygulanır ve metal destekli veyahut metal desteksiz olmak üzere ikiye ayrılır. Metal destekli kaplamaların kullanımı metal desteksiz kaplamalara mukayese et daha yoğundur. Zirkonyum porselen kaplamalar metal desteksiz kaplamalardan olup metal destekli kaplamalara oranla çok daha natürel bir görünüm sunar. Çünkü tanımda da belirtildiği üzere zirkonyum kaplamalar ışığı geçiren bir yapıya sahip olduklarından diş etinde koyu renk oluşturmazlar.

Zirkonyum dişin ışık geçirgenliği metal kaplamalara mukayese et daha fazladır ve bu vaziyet dişlerde oluşan donuk görüntünün kaybolarak daha sıhhatli ve orijinale yakın bir diş görünümü sunulmasını sağlar.

Diş telleri çene ile alakalı pozisyon bozukluklarında ya da diş dizimlerinin düzensiz olmasından kaynaklanan esteksiz görünümü tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir.Diş telleri dişlerin üzerine yapıştırılan braketler ve bunların içinden geçen tel ile dişlere kuvvet verilerek hareket etmesi sağlanan aparatlardan oluşur.
Diş teli tedavisinde teller takılırken ağrı ya da sızı duyulmaz. . Diş tellerinin vücut sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Diş teli takılması işlemi sıklıkla dişlerdeki çarpıklık nedeni ile yapılır.
Diş teli tedavisi genellikle kemik ve ağız gelişimini daha kısa sürede tamamladığından çocuk yaşlarda başlar. Çocuklarda süt dişleri çıktıktan sonra yerine yeni dişler çıkmaya başladığında, bu dişler düzensiz çıkar ve şekil bozuklukları oluşur ise bu çocuklarda diş teli tedavisi uygulanır.
Çocuklarda ortodontik amaçlı çeşitli teller kullanılabilir ve bu tellerin en rahat olanı takıp çıkarmalı diş telidir. Bu diş telleri hasta tarafından rahatlıkla kullanılabilir ve temizliği kolaydır. Bazı hastalar tellerin görüntüsünden rahatsız olur ve problem haline getirebilir.Bu tip hastalarda kullanılabilen farklı tel tipleri de mevcuttur.
Bu tel tipleri, görülmeyen teller denilen diş renginde olan seramik diş telleri, birde dişlerin ön yüzünden değil arka yüzünden takılan diş telleri şeklinde uygulanan diş teli tedavileridir. Bu tip diş teli uygulaması estetik görünümünü problem yapan hastaların tedavisinde arzuya göre kullanılabilir.
Bunların dışında genellikle diş telleri önden görünür. Renkli diş telleri de vardır ve bu tellerin üzerinde bulunan malzemeler renklidir. Hastanın isteğine göre farklı şekillerde diş tedavisi hastalarda uygulanır.Diş telleinin ortalama kullanma süresi 18 veya 24 ay civarıdır. Genellikle 24 ayın sonunda diş teli tedavisi bitmiş olur. Fakat bazı durumlarda diş teli tedavisi daha uzun sürebilir. Bu nedenlerden biri beklenen dişlerin daha geç çıkması, ikinci nedeni ise hastanın kontrollerini zamanında gelmeme gibi spontene durumlardan ötürü kaynaklanabilir.
Diş teli uygulaması size tedaviniz bittiğinde estetik bir görünüş kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda güzel ve sağlıklı bir gülüş sağlar.

Lamine latincede yaprak demektir. Lamine diş tedavisi de adını bu manadan almıştır. Lamine diş veya laminate kaplama dişin sadece bir yüzüne fonksiyon ve doğal estetiğin kazandırılması amacıyla uygulanan protetik bir tedavi yöntemidir.
Porselen çok ince bir tabaka halinde hazırlandığından ışığı geçirmesi ve yansıtması doğal dişe çok yakındır ve bu özelliği sayesinde estetik bir görünüm sağlar.
Dişler arasındaki normal olmayan geniş aralıkların (diestama) kapatmak, şekil bozukluklarını gidermek, dişlerdeki renklenmelerin gidermek ve diş kenarlarındaki kırıkların onarmak amacıyla lamine diş tedavisi uygulanır.
Porselen lamine diş uygulaması dişlerinden memnun olmayan herkese uygulanabilir. Ancak bazı durumlarda lamine tedavisi geçerliliğini yitirebiliyor.
Çene bozuklukları olan, tırnak yeme alışkanlığı olan, kalem ısırma alışkanlığı olan ve ileri derecede diş eti çekilmesi olan kişilerde lamine diş tedavisi uygulanamıyor.
Eğer hastanın diş etlerinde herhangi bir tedaviye ya da estetik açıdan bir müdahaleye ihtiyaç yok ise 2-3 seansta yani 1 hafta içinde lamina yöntemiyle yeni bir gülümsemeye kavuşması mümkündür.
Laminate kaplamalar, direkt ve indirekt kaplamalar şeklinde uygulanabilirler. Direkt lamina kaplamalarda diş üzerine direkt olarak dolgu malzemesi yerleştirilir. Hastada hiç bir uyuşturma yapılmaz ve hasta enjeksiyon stresi yaşamaz. Direkt lamina kaplamalarda, diş üzerinde diş kesimi, aşındırma gibi mekanik işlemler ya hiç yapılmaz ya da çok az yapılır. Diğer lamina tekniklerine göre daha kısa süreli bir tedavidir. Ölçü alma dahil fazla işlem gerektirmemesi nedeniyle de diğer tekniklere göre daha ucuz bir tedavidir.

Porselen dişler, genel anlamıyla çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilen dişlerin yerine veya dişlerde bulunan çeşitli estetik bozuklukların giderilmesi açısından ayrıca çiğneme bozuklukları, çene kapanma, veya asimetrik kapanma bozuklukları ve konuşma bozukluklarını gidermek amacıyla isteğe göre tek olarak veya bütün çene kemiğine yapılan protez uygulamalardır.
Porselen diş uygulamasında temel amaç; en doğal çiğneme, konuşma ve görüntüyü elde etmektir. Porselen diş uygulamaları; herhangi bir sebeple diş kaybını yaşayanlara, dişlerinde kırık, sararma, renk değişimi ve simetrisiz görüntüye sahip kişilere, ortodonti tedavisinden korkan kişilere, diş gelişimini tamamlamış olan 18 yaşından büyük herkese yapılabilir.
Porselen diş yapımı insanlar tarafından özellikle belli bir yaş ortalamasını geçtikten sonra genel olarak tercih edilen, genelde estetik kaygı neticesinde uygulanan; ancak ortodontik tedaviyi de beraberinde gerektiren uygulamalardan biridir. Porselen dişler, kişilerin ağız ve diş yapılarına uygun olarak titizlikle hazırlanır.
Öncelikle ana diş ağız yapısı göz önünde bulundurularak ortalama 1 mm civarında tıraşlanır.Daha sonra gerekli ölçülere uygun olarak önceden hazırlanmış protez diş, küçültülen dişlerin üzerine oturtulur.Böylece sabit bir diş olan protez diş, estetik kaygıların giderilmesini sağlamış olur.Uygulama sonrasında ki amaç; ana dişlerin korunması, estetik kaygıların giderilmiş olması, gülümseme estetiğinin sağlanmış olması, diş çekilmesi sonucunda oluşan boşlukların doldurulması, sağlam dişlerin yine diş çekilmesi sebebi ile oluşan boşluklara kaymasının önüne geçilmesi, çeşitli sebepler ile kırılmış ya da zayıflamış dişlerin güçlendirilmesi, ağız, çene ve dişin görevlerinin doğru orantıda artmasını sağlamaktır.
Dişlerini tümüyle kaybetmiş olan bireylerde porselen diş yapım süresi 7 ile 10 gün iken, herhangi bir noktada kısmi olarak diş kaybı yaşayan hastalarda bu süre 15 güne kadar çıkabilmektedir. Az miktarda diş kaybının olduğu durumlarda ise 3-4 seansta uygulama tamamlanırken, seans aralarındaki boşluklar nedeniyle ortalama süre 2 haftadır.

Ortodonti, büyüme ve gelişimi devam eden veya yetişkin bireylerde görülen diş ve iskelet anomaliklerin teşhisi, durdurulması, engellenmesi ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği uzmanlık dalıdır.
Çarpık yaza diş dizimleri düzensiz orantısız bir görünüme kimse sahip olmak istemez. Dişlerde bu görünüm gülümsemeye yansır ve asla estetik bir görünüm olmaz. Üstelik dişlerdeki bu karmaşıklık diş fırçalama açısından da sağlıklı bir sonuç çıkarmaz ve dişlerde çürük riskini arttırır.Dişlerin temas hali de çürük riskini arttırır. Dişler arasında boşluklar da yemek yeme ve çiğneme açısından rahatsız edici sonuçlar meydana getirebilir.
İmplant, köprü, kuron gibi protetik tedavilerin öncesinde, dişlerin doğru konumlandırılması için ortodontik tedaviye sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.
Üst ve alt çenenin birbirine göre geride ya da ileride olduğu iskeletsel problemleri olan kişilerin mutlaka çocukluk yada ergenlik döneminde tedavi edilmesi gerekir. Çene problemi olan ve ortodontik tedaviye geç kalınmış yetişkin hastalarda ise tel tedavisinin ardından çeneler cerrahi operasyon ile dokuların imkan verdiği miktarda yeniden konumlandırılır. Klinik muayenenin ardından, hastalardan alınan röntgen, fotoğraf ve alçı modeler üzerinde ölçümler ve analizler yapılarak ortodontik teşhis konulur ve uygun tedavi yöntemi belirlenir.
Ortodontik tedaviler, konulan teşhis ve çıkarılan tedavi planına göre takıp çıkarılabilen hareketli apareyler, şeffaf plaklar, braket ve teller, mini implantlar, yüz maskeleri, çenelikler gibi çeşitli elemanlar kullanılarak yürütülür.
Bu tedavi yöntemlerini uygulayarak tüm o esteksiz görünümden uzakta sağlıklı dişlere sahip olabilirsiniz.

Protezin kelime anlamı kaybedilen her organın yerini alan yapay organa denir.Kaybedilen dişleri taklit eden bu yapay dişlere de protez diş denir.Eğer tek bir diş için bu uygulama gerçekleşirse buna protez diş denir ya da bütün bir ağız için gerçekleşirse buna total protez diş aynı zamanda damak adı verilir.
Eğer kısmı dişler kaybedilmişse bunları kısmi tam akrilikten yapılmış protezler veya metal destekli protezlerle de tamamlanabilir.
Diş protezlerinin bir türü, sabit protezlerdir. Bu protez türü, ağız içerisine yapıştırılır ve kişi kendi isteğiyle bu protezi çıkaramaz. Sabit protezler, dişe sabit bir şekilde kullanılmaktadır. Bu protezleri en önemli özelliklerinden biri ise hastanın kendi dişinden yapılıyor olmasıdır. Bu yöntem diş kaybı az olan hastalarda kullanılmaktadır.
Hasta kişiye, kendi dişinden yapılmış yapay bir diş takılır. Bu işlemin birkaç aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar, dişin kesilmesiyle başlar. Kesilen diş, öncelikle prepare edilir. Ardından üzeri kaplanır ve en sonunda da hastanın ağzında diş yerine monte edilir. Bu protezler, porselenden ya da metal yapıda olmaktadır. Aynı zamanda bu protezlerin kullanımı, oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Proteze karar verilmesinin ardından, hasta kişiye protez takılmasına kadar geçen süreç yaklaşık olarak 10 gündür. 10 gün içerisinde, kişiye yapay dişleri takılmış olmaktadır. Bu süreç içerisinde, hastanın 4-5 kez kendi diş doktoruna gitme mecburiyeti bulunmaktadır. Yapay diş olarak kullanılmakta olan protezlerin ömrü, 6 ile 8 yıl arasında değişmektedir. Bu değişim, protez oldukça sağlam olsa dahi gerçekleşmektedir. Sabit protezler, köprü ve de kron olmak üzere iki türlüdür.
Bir diğer protez türü ise damak dediğimiz hareketli protezlerdir.Hasta kendisi bu protezi takıp çıkarabilir. Ancak burda dikkat edilmesi gereken husus protezin temizliğidir, her gün mutlak bakımının yapılması gerekmektedir.
Günümüzde dişhekimliğindeki hızlı ilerlemelerle artık diş doğallığında protezler yapılmaktadır. Bunun için doğal dişlerin ışık geçirgenliğine çok yakın içinde altyapısında metal kullanılmayan emress (pres porselenler), zirkonyum, inseram, lamina ( laminate-yaprak porselenler-tırnak porselenler-Da vinci porselenleri vs.. ) porselenleri kullanılarak kaplamalar yapılmaktadır.

Ağızda eksik olan dişlerin yerine, çene kemiğine yeşleştirilen titanyum vidalardır. Bu titanyum vidalar uzun ömürlü olmasının yanı sıra yaşam boyu sorunsuz kullanabilen yapay diş kökleridir. İmplant bir ya da daha fazla meydana gelen diş kayıplarında rahatlıkla uygulanır. İmplant tedavisi olmuş hasta aynı gün normal hayatına dönebilir. İmplantlar küçük bir cerrahi işlem sonucu çene kemiğine yerleştirilir. Bu işlem sonucu yerleştirilen implantlar 2 veya 3 ay içinde çene kemiğine tamamen tutunur. Bu işlemler sonrasında iyice tutunan implantlar, gerçek bir diş kökü görevini üstlenerek üzerine yapılacak protezi taşımaya hazır hale gelir.
İmplant yapılabilmesi için gerekli kriterler nelerdir?
• İmplant yapılabilmesi için çene kemiğinin yeterli büyüklükte ve kalınlıkta olması gerekir.
• İmplantı destekleyecek kemik yapısının ve diş etlerinin sağlıklı olması gerekmektedir
• Çene kemiğinin yeterli olmadığı durumlarda ise bu bölgeye çeşitli işlemler uygulanarak kemik implanta uygun hale getirilebilir.

İmplant Diş Hakkında

Ortodonti

    Zirkonyum Diş